Priser:
 

Priser for 2022.

Priser for 2021.

Vandafledningsbidrag opkræves af Administrations Service Fyn for VandCenterSyd (se priser på deres hjemmeside).

Opkrævninger:
Vi aflæser vandmålere elektronisk hvert kvartal og udsender periodeopkrævninger pr. kvartal og ikke kun årligt.

Der vil blive udregnet ny a conto på baggrund af forbruget i foregående kvartal.

Periode og a conto opkrævninger vi blive sendt ud senest januar/februar, maj, august samt november

med følgende forfaldsdatoer i 2022:

1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december.

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes maks. 2 betalingspåmindelser.

Ved fortsat manglende betaling vil vandtilførslen blive afbrudt.

 

Tilslutningsafgift for erhverv: kontakt vandværket.